Samhälle och nyheter

Hur är samhället i världen?

Det svenska samhället är långt utvecklat på många punkter. Men hur ser det egentligen ut i andra länder?

Olika nivåer över världen

Det går inte att komma undan det faktum att olika samhällen ser olika ut, beroende på var i världen de är. Enligt den sociologiska vetenskapen kan ibland samhällen beskrivas som länder. Det vill säga ett territorium med en regering, rättsväsende och polisiär makt. Det här är några av de absolut viktigaste grundkraven för samhällen, men därefter kan det skilja sig dramatiskt åt.

Ett samhälle kan innefatta alla de grundläggande kraven utan att ens vara en demokrati. Samtidigt kan det också vara en demokrati men en svag sådan. Faktorerna som påverkar om ett samhälle är starkt eller inte är många. Dessutom kan de vara godtyckliga, det vill säga att olika människor anser att olika faktorer är olika viktiga. Men det man vet är att till exempel ett starkt rättsväsende är viktigt för ett samhälle. Har ett land civila domstolar som är demokratiska, öppna och opartiska – det vill säga att de följer landets lagar utan att påverkas av yttre faktorer – är det ett tecken på ett sunt samhälle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *