Hur reklamen speglar samhället

Många tänker på reklam som enbart ett sätt att sälja produkter och tjänster, men reklam säger mycket om samhället i stort och vilka värderingar som finns. Den som lägger lite tid på att analysera reklam kan få insikter om kulturella normer, sociala trender och ekonomiska förhållanden. Varför speglar reklam samhället? Vid olika tidpunkter dominerar olika typer av ideal. Ett exempel är att under 1950-talet var många reklamer fokuserade på traditionella könsroller där kvinnor framställdes som hemmafruar och män som familjeförsörjare. Denna representation av könsroller har förändrats dramatiskt med tiden. I dag ser vi en mycket större variation i hur både män och kvinnor framställs, vilket speglar en mer jämställd syn på könsroller och en större mångfald av olika livsstilar. För att skapa reklam som är tidsenlig lönar det sig att anlita reklambyrå Karlstad som vet vad som gäller för att nå ut med ett budskap på bästa sätt. Sociala och ekonomiska trender Med den ökade medvetenheten om miljöfrågor har vi sett en kraftig ökning av gröna och hållbara produkter i reklamfilmer. Företag använder nu miljövänliga budskap som en del av sin varumärkesstrategi. Allt går ut på att tilltala den allt mer miljömedvetna konsumenten. Reklamens innehåll och budskap kan också ge oss ledtrådar om hur det går i samhället rent ekonomiskt. Under ekonomiska uppgångar är reklam ofta optimistisk och fokuserad på lyx och överflöd, medan den under ekonomiska nedgångar kan bli mer nedtonad och betona värde och besparingar. Många minns säkert att det under den globala finanskrisen 2008-2009 märktes att flera företag skiftade sitt reklambudskap för att betona hållbarhet och ekonomisk försiktighet.

Läs mer»

Samhälle & nyheter – att sälja tandguld

Att läsa eller lyssna på nyheter om ekonomi kan kännas dystert. Många har svårt att hålla sin budget och leva på sin inkomst på grund av alla prishöjningar. Ett sätt att dryga ut kassan kan dock vara att sälja tandguld till Diamantbrev. Du får samma pris för ditt tandguld som för 18K guld, vilket är bra. Att sälja tandguld är enkelt. Du börjar med att beställa hem ett diamantbrev från företagets hemsida. Brevet är försäkrat upp till 100 000 kr. Om du bestämmer dig för att tacka ja till försäljning har du pengarna på ditt konto inom fem minuter. Oavsett om du säljer eller inte så är hela förfarandet kostnadsfritt. Om du kommer från ett annat land och har tandguld med dig till Sverige kan det vara bra att sätta sig in i hur det svenska samhället fungerar innan man ger sig i kast med att sälja guldet. Det finns mycket information på olika språk vad gäller samhällsorientering och Sverige. När du känner dig lite hemmastadd kan du enkelt gå in på Diamantbrevs hemsida och läsa om hur det går till när du bestämt dig för att sälja ditt tandguld. Välj mellan att fylla i en beställning av ett diamantbrev online eller kontakta kundtjänst.

Läs mer»

Samhälle & nyheter – att sälja tandguld

Att läsa eller lyssna på nyheter om ekonomi kan kännas dystert. Många har svårt att hålla sin budget och leva på sin inkomst på grund av alla prishöjningar. Ett sätt att dryga ut kassan kan dock vara att sälja tandguld till Diamantbrev. Du får samma pris för ditt tandguld som för 18K guld, vilket är bra. Att sälja tandguld är enkelt. Du börjar med att beställa hem ett diamantbrev från företagets hemsida. Brevet är försäkrat upp till 100 000 kr. Om du bestämmer dig för att tacka ja till försäljning har du pengarna på ditt konto inom fem minuter. Oavsett om du säljer eller inte så är hela förfarandet kostnadsfritt. Om du kommer från ett annat land och har tandguld med dig till Sverige kan det vara bra att sätta sig in i hur det svenska samhället fungerar innan man ger sig i kast med att sälja guldet. Det finns mycket information på olika språk vad gäller samhällsorientering och Sverige. När du känner dig lite hemmastadd kan du enkelt gå in på Diamantbrevs hemsida och läsa om hur det går till när du bestämt dig för att sälja ditt tandguld. Välj mellan att fylla i en beställning av ett diamantbrev online eller kontakta kundtjänst.

Läs mer»

Nyheter i världen

Hur fungerar nyheter i världen? Då det handlar om många länder gäller det att veta hur olika nyhetsbolag fungerar beroende på var i världen de huserar. Inte likadant överallt Det är uppenbart att nyhetsbolag i USA inte fungerar likadant som i Kina, eller att svenska nyhetsbolag inte fungerar likadant som i Argentina. Men vad är det som påverkar hur ett nyhetsbolag faktiskt styrs? Det är viktigt att se över korruptionen i ett samhälle för att förstå hur det fungerar. Om ett land är korrupt är det viktigt att veta om vilka som äger en nyhetssida. Är det en rik person, som även har politisk makt, kan det förekomma nyhetsrapportering som medvetet vinklas för att påverka, eller skydda andra personer. I världen är det inte helt uppenbart att alla nyhetsbolag är fria och neutrala. Därför är det något som många måste ha med sig när de läser nyheterna. Om man vet med sig att ett bolag ägs av korrupta personer, eller åtminstone i ett korrupt land, gäller det att se på nyheterna på ett annat sätt. Man behöver inte tro att allt är lögner, men man kan inte heller blint tro på allt som skrivs.

Läs mer»

Nyheter i Sverige

Vad är det som gör att nyheter blir just nyheter? Här görs ett försök att förklara vad som är centralt när man pratar om just nyheter i Sverige. Sverige och nyheter Ny information finns det oftast gott om, väldigt gott om. Allt det här är i praktiken nyheter, då det är ny fakta som kommer fram. Men vad är värt att skriva om i till exempel en tidning? Vad Expressen eller en annan stor nyhetssajt väljer att ta upp grundas ofta i allmänintresset. Det är generellt ganska svårt att entydigt säga vad som är intressant för allmänheten att läsa, titta eller lyssna på. Men sådant som på ett eller annat sätt påverkar alla i landet är ett konkret exempel på det. Politiska beslut är inte alltid roliga att läsa om, men de påverkar människor i landet, vilket gör att de därmed tillhör allmännyttig information, som nyhetsbolag bör rapportera om. Sedan kan medierna själva välja vad de vill rapportera och inte rapportera om. Det är bra att veta om att tidningar till exempel generellt sett har två delar. Det är dels nyheter, där rapportering ska ske neutralt för att berätta för samhället vad som händer. Sedan finns ledarsidor och debattforum, där tidningen själv väljer vilka som ska släppas igenom. Det här kan göras med eftertanke. Till exempel kan Aftonbladets ledarsida bestämma själva vilka de vill släppa fram. Genom att göra det här kan Aftonbladet och andra medier styra debatten dit de vill, samt om ämnen de prioriterar mer.

Läs mer»

Hur är samhället i världen?

Det svenska samhället är långt utvecklat på många punkter. Men hur ser det egentligen ut i andra länder? Olika nivåer över världen Det går inte att komma undan det faktum att olika samhällen ser olika ut, beroende på var i världen de är. Enligt den sociologiska vetenskapen kan ibland samhällen beskrivas som länder. Det vill säga ett territorium med en regering, rättsväsende och polisiär makt. Det här är några av de absolut viktigaste grundkraven för samhällen, men därefter kan det skilja sig dramatiskt åt. Ett samhälle kan innefatta alla de grundläggande kraven utan att ens vara en demokrati. Samtidigt kan det också vara en demokrati men en svag sådan. Faktorerna som påverkar om ett samhälle är starkt eller inte är många. Dessutom kan de vara godtyckliga, det vill säga att olika människor anser att olika faktorer är olika viktiga. Men det man vet är att till exempel ett starkt rättsväsende är viktigt för ett samhälle. Har ett land civila domstolar som är demokratiska, öppna och opartiska – det vill säga att de följer landets lagar utan att påverkas av yttre faktorer – är det ett tecken på ett sunt samhälle.

Läs mer»

Galleri

Välkommen att kontakta oss via det här kontaktformuläret - vi svarar inom kort!