Allt om samhälle

Hur reklamen speglar samhället

Många tänker på reklam som enbart ett sätt att sälja produkter och tjänster, men reklam säger mycket om samhället i stort och vilka värderingar som finns. Den som lägger lite tid på att analysera reklam kan få insikter om kulturella normer, sociala trender och ekonomiska förhållanden.

Varför speglar reklam samhället?

Vid olika tidpunkter dominerar olika typer av ideal. Ett exempel är att under 1950-talet var många reklamer fokuserade på traditionella könsroller där kvinnor framställdes som hemmafruar och män som familjeförsörjare. Denna representation av könsroller har förändrats dramatiskt med tiden. I dag ser vi en mycket större variation i hur både män och kvinnor framställs, vilket speglar en mer jämställd syn på könsroller och en större mångfald av olika livsstilar. För att skapa reklam som är tidsenlig lönar det sig att anlita reklambyrå Karlstad som vet vad som gäller för att nå ut med ett budskap på bästa sätt.

Sociala och ekonomiska trender

Med den ökade medvetenheten om miljöfrågor har vi sett en kraftig ökning av gröna och hållbara produkter i reklamfilmer. Företag använder nu miljövänliga budskap som en del av sin varumärkesstrategi. Allt går ut på att tilltala den allt mer miljömedvetna konsumenten.

Reklamens innehåll och budskap kan också ge oss ledtrådar om hur det går i samhället rent ekonomiskt. Under ekonomiska uppgångar är reklam ofta optimistisk och fokuserad på lyx och överflöd, medan den under ekonomiska nedgångar kan bli mer nedtonad och betona värde och besparingar. Många minns säkert att det under den globala finanskrisen 2008-2009 märktes att flera företag skiftade sitt reklambudskap för att betona hållbarhet och ekonomisk försiktighet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *