• Allt om samhälle

  Hur reklamen speglar samhället

  Många tänker på reklam som enbart ett sätt att sälja produkter och tjänster, men reklam säger mycket om samhället i stort och vilka värderingar som finns. Den som lägger lite tid på att analysera reklam kan få insikter om kulturella…

 • Allt om samhälle

  Nyheter i världen

  Hur fungerar nyheter i världen? Då det handlar om många länder gäller det att veta hur olika nyhetsbolag fungerar beroende på var i världen de huserar. Inte likadant överallt Det är uppenbart att nyhetsbolag i USA inte fungerar likadant som…

 • Allt om samhälle

  Nyheter i Sverige

  Vad är det som gör att nyheter blir just nyheter? Här görs ett försök att förklara vad som är centralt när man pratar om just nyheter i Sverige. Sverige och nyheter Ny information finns det oftast gott om, väldigt gott…

 • Samhälle och nyheter

  Hur är samhället i världen?

  Det svenska samhället är långt utvecklat på många punkter. Men hur ser det egentligen ut i andra länder? Olika nivåer över världen Det går inte att komma undan det faktum att olika samhällen ser olika ut, beroende på var i…

 • Samhälle och nyheter

  Hur är samhället i Sverige?

  Det är inte enkelt att beskriva exakt hur samhället i Sverige fungerar alla gånger. Men det finns vissa saker att tänka på. Så fungerar det svenska samhället Generellt brukar Sverige beskrivas som ett av de mest välutvecklade länderna i världen,…

 • Samhälle och nyheter

  Styrs samhället av nyheter?

  Det finns många teorier om vilka som styr samhället. En av de modernaste teorierna är att nyheter kan styra samhället. Men hur fungerar det i så fall? Media är en statsmakt Det har länge sagts att tidningar och annan media…

 • Samhälle och nyheter

  Vad gör en nyhet bra?

  Nyheter kan vara väldigt olika när det gäller kvalitativ nivå. Men finns det något grundläggande som gör en bra nyhet? Nyheter som blir bra Generellt är det svårt att peka ut något enskilt som måste finnas för att göra en…