Publicerad den

Vad innebär immaterialrättsbrott?

När det gäller rättsväsendet finns det en hel del begrepp som du säkert inte har full koll på. Inte minst termer som beskriver olika typer av brott. Immaterialrättsbrott är ett av dessa begrepp och är framför allt ett vanligt juridiskt tema inom företagsvärlden.

Här får du en närmare presentation över begreppet immaterialrättsbrott och vad det innebär.

Immaterialrättsbrott – ägande

Begreppet syftar till juridikens avdelning för äganderätt av diverse områden såsom varumärken, konst, böcker och uppfinningar. Det handlar alltså om en typ av skydd för dig som har skapat något unikt med syftet att ingen annan ska kunna utnyttja det för egen vinning.

När det handlar om immaterialrättsbrott består alltså brottet i att någon gör ett intrång i de rättigheter den ursprungliga ägaren har. Om exempelvis en person uppfinner en ny produkt som har unika egenskaper är det ett immaterialrättsbrott om någon kopierar samma sak. Den svenska polisen har en särskilt avdelning för att utreda immaterialrättsbrott.

Idag har de flesta moderna företag någon form av strategi för de interna immateriella rättigheterna. Det är viktigt att säkerställa ett tryggt skydd när nya produkter utvecklas eller innovativa lösningar tas i bruk.

Immaterialrätten skyddar kreativiteten

Den person eller det företag som skapar något nytt och unikt bör alltid registrera verket hos patent- och registreringsverket. PRV, som är myndighetens förkortade namn, hjälper innovativa kreatörer att ta hand om immateriella tillgångar. Från att registrera patent för begränsad tid och ge varumärkesskydd till att sprida information om upphovsrätt.

I takt med att den smarta tekniken blir allt viktigare inom företagande och entreprenörskap har PRV ökat arbetet mot immaterialrättsbrott. Här samarbetar myndigheten med polisen och inte minst när det gäller exempelvis illegal streaming, det vill säga spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Det handlar alltså om att skydda upphovsrättspersoner mot att andra personer eller företag ska tjäna pengar på en produkt, tjänst eller uppfinning som de själva inte skapat.