Sågverk i framtiden

Äger man mark med skog idag så är man inte bara beroende av andras tjänster och produkter, utan man är också själv en viktig leverantör till sågverken. Att man dessutom har ansvar för den närliggande miljön i sin kommun gör att man måste planera och agera långsiktigt.

Långsiktigheten har gjort att beroendet av partners som tänker likadant blivit större. Beroendet av en fungerande produktions kedja skapar samarbeten som löper över generationer. Ett exempel är Ingarps Trävaror AB i Eksjö, vilket numera drivs av andra generationen och då som nu kombinerar miljömedvetenhet, kvalitet och ekonomiska lösningar som överlever när marknaden går upp och ner.
Att vara del av något som byggts och verkar för framtiden passar moderna markägare bra och sågverken kan assistera dem också med den tekniska utvecklingen.

Kvalitet och miljö hos sågverken

Sågverken i sig fyller ofta en central roll i det lokala byggandet, oavsett om det är privat eller riktiga byggfirmor, och de är ofta drivande i framtagandet av nya tjänster och produkter. I takt med att många vill spara pengar när de bygger genom att göra stora delar själv, så blir sågverken ofta en anförtrodd källa till viktiga svar och hjälp.

Förutom virke erbjuder de flesta sågverk också kundbeställda sågningar och speciella konstruktioner så som takstolar, åsar och liknande. Många är de som beror och lutar sig, bokstavligen, på deras stabilitet och innovationsförmåga.

Nutidens kund bryr sig inte bara om produkten utan också om dess ursprung, hur den forslats dit, hur den bearbetas och arbetsförhållandena som detta sker på. Detta ställer krav på sågverken att vara uppdaterade med det senaste inom alla områden inklusive hållbara ekonomiska tjänster och planering.