Publicerad den

Laga trasiga tänder med tandimplantat

Det finns många fördelar med att ta hand om och vårda dina tänder. Förutom att du blir mer nöjd med ditt utseende, så är det också viktigt för din fysiska hälsa med god tandhygien. Att ha trasiga eller borttappade tänder kan ha en negativ inverkan på ditt mående.

Skaffa tandimplantat

Om du har en eller flera trasiga tänder är det klokt att laga dem. När en tand har blivit så trasig att den inte längre går att laga, så måste man antingen skaffa tandimplantat eller dra ut tanden. Tandimplantat innebär att man ersätter den trasiga eller saknade tanden med en ny tand. Trasiga tänder och gluggar har både påverkan på utseendet och ditt välmående. Därför är det klokt att uppsöka en tandvårdsklinik för att få professionell hjälp. På Södermalm i Stockholm har Södertandläkarna två tandkliniker. De har stor erfarenhet av både tandimplantat, kirurgi, lagningar, tandblekning och bettrehabilitering. Laga dina trasiga och saknade tänder med tandimplantat hos Södertandläkarna och investera i din framtida hälsa.

Fördelar med fina tänder i samhället

Det finns många fördelar med att vårda sina tänder, skaffa tandimplantat om det behövs och ta hand om sin munhygien. Först och främst handlar det om din hälsa. Forskning visar att det finns en korrelation mellan dålig tandhälsa och demens. Det är jätteviktigt att både borsta tänderna, använda tandtråd och regelbundet gå till tandläkaren. Om du har trasiga tänder eller gluggar bör du även ersätta dem med en ny tand, så att du verkligen kan tugga väl. Hur väl du kan tugga din mat påverkar även ditt mag- och tarmsystem.

För det andra har våra tänder en inverkan på hur andra uppfattar oss. När du träffar en person för första gången som har snygga vita tänder kommer du omedvetet uppleva den som fräsch och hälsosam. Att ha gulfärgade, oborstade eller trasiga tänder har dessvärre en negativ inverkan på vårt sociala liv. Det kan göra det svårare när du ska dejta, när du söker ett nytt jobb eller när du vill lära känna nya människor. Det tar helt enkelt lite längre tid, särskilt online där det visuella styr. Idag är det också helt onödigt att inte ha fräscha tänder. Du bör göra allt för att dina tänder verkligen ska må bra. Att inte tycka om sitt leende och sina tänder, för att de är trasiga, sitter dåligt eller inte är nog blekta, har även inverkan på hur du uppfattar dig själv. Många som är missnöjda med sina tänder vågar inte le så mycket som de skulle vilja. Tillhör du dem? Skaffat tandimplantat eller blek dina tänder. Så att du känner dig trygg med att le.

Tänderna som samhällsmarkör

I dagens samhälle har även tänderna blivit en slags samhällsmarkör. Rika och framgångsrika personer bleker ofta sina tänder. Oavsett blekning eller inte så har de inga trasiga tänder eller tänder som saknas. Dina tänder säger faktiskt väldigt mycket om dig. Om du vill in i en bransch där det finns mycket pengar kan det vara klokt att du ser till att dina tänder är ljusa och fina.

Publicerad den

Nyheter inom branding

Branding innebär att ett företag skapar ett varumärke, eller en historia kring sin identitet. Företaget vill att kunderna ska associera olika känslor med dess produkter och tjänster. För att stå ut från alla konkurrenter behöver också verksamheterna förnya sitt varumärke, och därför satsa på regelbunden rebranding.

Hos www.haypp.com/se finns ett stort utbud av snus i olika former, med särskild fokus på branding. Snusdosorna hos www.haypp.com/se har genomtänkt grafisk design och typsnitt, vilket gör dem lätta att känna igen. När en produkt har en snygg formgivning finns det en större chans att skapa en serie som fler kunder vill köpa, och att hela tiden ge ut spännande nyheter i sortimentet. Därför har leverantörerna till www.haypp.com/se valt att satsa på vackra produkter som kunderna minns.

Branding – från det gamla Egypten

Ett varumärke eller ett ”brand” på engelska särskiljer produkter från olika verksamheter. Bland nya varumärken inom snus hittar vi Velo och Klint, som kommer i flera olika smaker och grafiska utföranden. Genom att använda sig av branding kan snusföretagen särskilja sig från konkurrenterna och skapa lojalitet till sitt varumärke. Ursprunget till fenomenet branding kan spåras ända tillbaka till det gamla Egypten. Här började invånarna att märka sina kreatur, vilket utmärkte dem från varandra. Ett brännjärn användes för att bränna in en symbol i djurets skinn. Om någon stal ett djur kunde andra se vem det tillhörde. Med tiden började branding också att användas på fler saker, som olika produkter vilka lades upp till försäljning på marknaderna. Hit hörde kosmetika, oljor, vin och fisksås. Företeelsen branding har alltså en mycket längre historia bakåt i tiden än vad många känner till.

Nu i vår moderna tid används branding inom kommunikation och marknadsföring, vilket ger kunderna möjlighet att enkelt skilja olika konkurrerande produkter och tjänster åt. Målet är att skapa ett minne som stannar kvar länge i kundernas huvuden. Nyckelkomponenterna inom branding är varumärkets personlighet, kommunikation, lojalitet, identitet, produktdesign och strategier. Många företag ser idag branding som en av de få möjliga sätten att skapa en differentiering mellan produkterna. Varumärket är ett löfte till kunderna kring vad de kan förvänta sig, och kan innehålla både funktionella och emotionella fördelar.

Publicerad den

Vad innebär immaterialrättsbrott?

När det gäller rättsväsendet finns det en hel del begrepp som du säkert inte har full koll på. Inte minst termer som beskriver olika typer av brott. Immaterialrättsbrott är ett av dessa begrepp och är framför allt ett vanligt juridiskt tema inom företagsvärlden.

Här får du en närmare presentation över begreppet immaterialrättsbrott och vad det innebär.

Immaterialrättsbrott – ägande

Begreppet syftar till juridikens avdelning för äganderätt av diverse områden såsom varumärken, konst, böcker och uppfinningar. Det handlar alltså om en typ av skydd för dig som har skapat något unikt med syftet att ingen annan ska kunna utnyttja det för egen vinning.

När det handlar om immaterialrättsbrott består alltså brottet i att någon gör ett intrång i de rättigheter den ursprungliga ägaren har. Om exempelvis en person uppfinner en ny produkt som har unika egenskaper är det ett immaterialrättsbrott om någon kopierar samma sak. Den svenska polisen har en särskilt avdelning för att utreda immaterialrättsbrott.

Idag har de flesta moderna företag någon form av strategi för de interna immateriella rättigheterna. Det är viktigt att säkerställa ett tryggt skydd när nya produkter utvecklas eller innovativa lösningar tas i bruk.

Immaterialrätten skyddar kreativiteten

Den person eller det företag som skapar något nytt och unikt bör alltid registrera verket hos patent- och registreringsverket. PRV, som är myndighetens förkortade namn, hjälper innovativa kreatörer att ta hand om immateriella tillgångar. Från att registrera patent för begränsad tid och ge varumärkesskydd till att sprida information om upphovsrätt.

I takt med att den smarta tekniken blir allt viktigare inom företagande och entreprenörskap har PRV ökat arbetet mot immaterialrättsbrott. Här samarbetar myndigheten med polisen och inte minst när det gäller exempelvis illegal streaming, det vill säga spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Det handlar alltså om att skydda upphovsrättspersoner mot att andra personer eller företag ska tjäna pengar på en produkt, tjänst eller uppfinning som de själva inte skapat.

Publicerad den

Bröstlyft i pressen

Skönhetsingrepp, bröstlyft och andra estetiska behandlingar har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Inte minst i media där exempelvis bröstlyft ofta har blivit omskrivet i negativa sammanhang. Branschen har förändrats på senare tid och plastikkirurgiska ingrepp har aldrig varit mer säkra än de är idag. Därför är det lite orättvist för seriösa kliniker när pressen skriver generaliserande reportage.

Hur kommer det sig att skönhetsingrepp skapar sådan debatt? Har nyhetsmedia ett ansvar att inte skriva för engagerande om exempelvis bröstlyft?

Nya tider för plastikkirurgi

För inte länge sedan var riskerna med att göra ett bröstlyft större eftersom marknaden inte var lika reglerad som idag. Risken att stöta på en oseriös klinik eller obehörig plastikkirurg var mer påtaglig tidigare. Idag kan du däremot göra säkra bröstlyft på mångtaliga seriösa kliniker i Sverige. Det är alltid professionella plastikkirurger som utför ingreppen.

Moderna kliniker besitter inte bara förstklassig kompetens inom bröstlyft utan även en fördjupad teknisk kunskap. Metoder och tekniker har finslipats med åren och idag kan du lita på ett tryggt ingrepp här i Sverige.

Annat var det tidigare när debatten om bröstlyft var frekvent i media. På den tiden var det mesta som skrevs om bröstlyft eller andra skönhetsingrepp negativt. Fokus var på misslyckade operationer och än idag skriver media sällan om kvinnor som fått tillbaka självkänslan efter ett professionellt skönhetsingrepp.

Ett visst ansvar

Det ska samtidigt nämnas att media har ett ansvar i vad som förmedlas till olika målgrupper. Exempelvis är yngre läsare en riskgrupp när det gäller den här typen av information. Unga kvinnor som ännu inte vuxit klart eller som befinner sig i en känslig ålder kan lockas att göra bröstlyft utan något behov.

Som tur är tar majoriteten av dagens skönhetskliniker ett ansvar här genom att följa lagar och riktlinjer. Dessutom är konsultationen en viktig del av processen när ett kirurgiskt ingrepp ska genomföras. Där samtalar läkaren med personen i fråga med utgångspunkt i personens välbefinnande.

Publicerad den

6 tips för att motverka stress över nyheter

Nätet och sociala medier gör att man ständigt nås av nyheter. Det här är något positivt. Aldrig förr har man så snabbt kunnat veta vad som händer på andra sidan jorden som nu. Plötsligt är världen tillgänglig. Det finns dock en baksida. Den som sveps med och börjar domedagsskrolla kan drabbas av både stress och oro.

Vanligt att bli stressad av för mycket nyheter

Att känna stress och oro över nyheter är inget ovanligt. Det händer de allra flesta någon gång. Särskilt händer det under en intensiv krisrapportering när man av förståeliga skäl vill ha extra mycket koll på vad som händer i omvärlden. Snabb puls, ojämn andhämtning, öronsus och muntorrhet är olika exempel på stressymptom som kan uppstå vid nyhetsstress. Den goda nyheten är att det finns sätt att motverka detta.

6 tips för att motverka nyhetsstress

Skulle pulsen höjas och muntorrheten sätta in när man läser nyheter kan man ta till en rad olika knep. Nedanför följer sex tips på hur nyhetsstress kan motverkas:

  • Stäng av nyheterna på tv, alternativt stäng ner nyhetssidan på nätet. Stäng av datorn eller mobilen om så behövs!
  • Välj ut en eller två tillförlitliga nyhetskällor och försök begränsa intaget till dessa.
  • Begränsa tiden som läggs ner på nyhetsrapporteringen.
  • Ta en nypa frisk luft i stället för att fastna framför rapporteringen! Det här kan vara ett ypperligt sätt att få ner pulsen och minska muntorrheten.
  • Undvik sociala medier, för där kan rapporteringen gå överstyr och det är inte alltid säkert att allt som skrivs och sägs är sant.
  • Gör något upplyftande – lyssna exempelvis på en glädjande sång – om känslorna blir för negativa.

Det här var sex tips på hur stress över nyheter kan lindras. Som med allt annat är lagom mycket nyheter det bästa receptet. När användandet är på en lagom nivå kan man också njuta av det fantastiska i att ta del av världen.

Publicerad den

Ta reda på allt viktigt om nyheter och samhälle

Många kommer enkelt att tänka på olika saker när det gäller nyheter och samhälle. Det är inte konstigt, då det lämnar mycket utrymme för att tolka ibland.

Vad är samhälle och nyheter?

För att på något sätt kunna förstå vad de här ämnena handlar om måste man försöka tyda begreppen. Det är inte enkelt, då nyheter kan vara vad som helst, medan samhälle är ett brett begrepp. Men enkelt förklarat är nyheter något nytt som händer. Inom media brukar det beskriva händelser som har extra stor betydelse för samhället i någon form.

Ordet har under senare år fått en väldigt viktigt betydelse inom media och nyhetsrapportering, då det är dit många kopplar det. Men en nyhet behöver nödvändigtvis inte enbart vara stor nog för att få plats på en förstasida hos ett stort nyhetsbolag. Istället kan det handla om helt nya saker, som att ens bästa vän ska flytta. Det är en form av ny information som någon inte visste innan.

Går det att på något sätt koppla vikten av nyheter till samhället? Ja, och det på flera sätt, beroende hur man vill se på det. Dels är nyheterna centrala i det moderna samhället. Med möjlighet att skicka ut flashnotiser i realtid, som når miljontals människor direkt i deras vardag, kan en nyhet förändra livet för mängder av människor. Till exempel genom ökad förståelse för något som har hänt, eller rädsla.

Nyheter och dess makt

Alla människor behöver inte reagera på samma sätt på ny information. Det är däremot väldigt vanligt att det åtminstone finns några tydliga reaktioner som större grupper har gemensamt. Av den anledningen anses nyhetsbolag, till exempel tidningar, sitta på en väldigt stor makt. Det säga att media även brukar anses vara den fjärde statsmakten i många fall. Åtminstone i moderna demokratier och samhällen.

Vad beror det på? En anledning kan ses som nya problem relaterade till alternativ media. Här finns det – hos ett antal företag och privatpersoner – ett syfte att försöka skrämma folk eller på något sätt sprida propaganda. Det här är något som enkelt görs genom nyheter. Ett effektivt sätt är att medvetet sprida falska uppgifter, eller åtminstone delvis vrida om sanningen, för att skapa en viss känsla hos människor.

Det kan till exempel handla om att en alternativ nyhetssida vinklar sina artiklar i syfte om att få folk tro att samhället är farligare. Att det finns grupper i landet eller världen som vill vanliga människor illa. Men det går också att göra det mer subtilt. Till exempel genom att medvetet lägga fokus på vissa typer av nyheter än andra. Att ständigt lägga fokus på de tråkiga nyheterna gör att utvecklingen i ett land kan framstå som annorlunda för delar av befolkningen.

Publicerad den

Vad gör en nyhet bra?

Nyheter kan vara väldigt olika när det gäller kvalitativ nivå. Men finns det något grundläggande som gör en bra nyhet?

Nyheter som blir bra

Generellt är det svårt att peka ut något enskilt som måste finnas för att göra en nyhet bra. Det är uppenbart att det finns ett antal komponenter som förvandlar information till en intressant nyhet. När Expressen står för sin nyhetsrapportering görs det till exempel av en rad orsaker.

Vad och vilka är då de viktigaste anledningarna till att något kan bli en bra nyhet, oavsett om det är i Sverige eller i ett annat land? En central del är att nyheten på något sätt ska kunna vara i allmänintresse. Vad som är av intresse för allmänheten är dock svårt att konkretisera. Det kan handla om olika ämnen, men vissa viktigare än andra.

Nyhetssajter delar upp sina nyheter i åtminstone tre kategorier: Allmännyheter, sportnyheter samt kultur- och/eller nöjesnyheter. Att det produceras betydligt mer nyheter nu än tidigare är ett faktum, och det har sina effekter.

Beroende på medietyp

Något som också spelar stor roll är vilken typ av media det handlar om. Tidningar är ett bra exempel på hur nyheter sorteras ut efter olika kategorier. Många av sajterna väljer att tydligt dela upp var man kan läsa om olika saker. Varför sker det på det sättet? En anledning är att alla nyheter helt enkelt inte är lika intressanta för alla.

Låt oss försöka jämföra vilka typer av nyheter som är intressanta för olika typer av personer. Först görs det genom att använda sig av allmännyheterna. Det här är nyheter som kan inkludera politik och saker som sker i samhället. Till exempel om det sker ett inbrott eller ett bankrån så klassas det som en allmännyhet. Just politik behöver nödvändigtvis inte vara något som alla är intresserade av, men det har ändå en allmännytta. Framför allt om man jämför med andra teman.

En fotbollsmatch kan vara intressant för nästan fler än de som gillar politik, men det är å andra sidan inget som tillhör allmännyttan. Samma sak gäller för skvaller inom kändissfären, vilket är nyheter som tillhör kategorin nöje. Av den anledningen kan det också vara viktigt att dela upp nyheter, för att göra de så bra som möjligt, för dem som faktiskt vill läsa om det.

Publicerad den

Styrs samhället av nyheter?

Det finns många teorier om vilka som styr samhället. En av de modernaste teorierna är att nyheter kan styra samhället. Men hur fungerar det i så fall?

Media är en statsmakt

Det har länge sagts att tidningar och annan media tillhör den så kallade fjärde statsmakten. Men när det statsvetenskapliga begreppet myntades var det i ett annat syfte. Man menade då på att media kontrollerade de övriga statsmakterna, vilket gjorde deras arbete väsentligt för att upprätthålla en modern demokrati. Tanken var att utan media som kontrollerade vad politiker och rättsväsende gjorde, var det inte möjligt att garantera att samhället fungerade helt rätt.

Men den moderna teorin för hur media påverkar samhället är annorlunda. Den grundar sig framför allt i nyheterna. Men hur skulle det fungera konkret? Tanken är att beroende på nyhetsrapporteringen förändras synen på vissa politiska frågor i Sverige.

Ett konkret exempel gäller migrations- och kriminalpolitik. Det här är i dagsläget en av de viktigaste frågorna för många väljare, enligt media. Men hur har det blivit så? Vissa menar att det är media, tillsammans med i synnerhet alternativ media och politiska partier, som styr nyhetsrapporteringen. Till exempel: vill man antyda att invandring är ett problem, går det att göra utmärkt genom att rapportera om att det ständigt skjuts i förorterna.

Här har dock många åsikter delat varandra. En del menar att det faktiskt är ett måste att rapportera om skjutningarna, vilket dock många är överens om. Åsikterna som delar är dock hur rapporteringen förekommer. Bland annat genom en massvis rapportering som får det att framstå som ett större problem än vad det kanske är. Oavsett vad olika personers åsikter säger framhäver det poängen att nyheter delvis kan styra samhällen.

Publicerad den

Hur är samhället i Sverige?

Det är inte enkelt att beskriva exakt hur samhället i Sverige fungerar alla gånger. Men det finns vissa saker att tänka på.

Så fungerar det svenska samhället

Generellt brukar Sverige beskrivas som ett av de mest välutvecklade länderna i världen, till exempel genom demokrati index, men även andra undersökningar. Dessutom brukar det svenska samhället beskrivas som väldigt komplext, om än av positiva anledningar.

Men vad är det som gör samhället i Sverige så utvecklat, och hur fungerar det egentligen? De sociala trygghetsnäten är några av de funktioner i samhället som fungerar mycket väl. Om människor hamnar i problem finns det samhällsnyttiga instanser som skyddar invånarna på ett sätt eller annat.

Även infrastrukturella åtgärder, eller utbildning. Hur en kommun fungerar, med en tydlig byråkrati och plan för hur medborgarna ska kunna agera, eller få hjälp, är ett direkt tecken på hur samhället i Sverige är väldigt långt utvecklat i många frågor. Jämför man med flera andra länder i världen, framför allt dem som ligger utanför västvärlden eller andra i-länder, finns det några tydliga skillnader. Något som gör att samhällen där inte är lika utvecklade som i bland annat Sverige.

Publicerad den

Hur är samhället i världen?

Det svenska samhället är långt utvecklat på många punkter. Men hur ser det egentligen ut i andra länder?

Olika nivåer över världen

Det går inte att komma undan det faktum att olika samhällen ser olika ut, beroende på var i världen de är. Enligt den sociologiska vetenskapen kan ibland samhällen beskrivas som länder. Det vill säga ett territorium med en regering, rättsväsende och polisiär makt. Det här är några av de absolut viktigaste grundkraven för samhällen, men därefter kan det skilja sig dramatiskt åt.

Ett samhälle kan innefatta alla de grundläggande kraven utan att ens vara en demokrati. Samtidigt kan det också vara en demokrati men en svag sådan. Faktorerna som påverkar om ett samhälle är starkt eller inte är många. Dessutom kan de vara godtyckliga, det vill säga att olika människor anser att olika faktorer är olika viktiga. Men det man vet är att till exempel ett starkt rättsväsende är viktigt för ett samhälle. Har ett land civila domstolar som är demokratiska, öppna och opartiska – det vill säga att de följer landets lagar utan att påverkas av yttre faktorer – är det ett tecken på ett sunt samhälle.