Publicerad den

Brist på gravplatser ett stort samhällsproblem

Begravningsplatserna börjar bli allt färre och då många trots allt gärna vill begrava sina anhöriga, kan det ställa till problem. Men det finns alternativa sätt att ta farväl av sina anhöriga förutom att gräva ner dem i marken och som dessutom kan vara bra för miljön. Genom att undvika traditionella begravningar slipper kommunen tillägna större arealer just för gravplatser, utan kan istället använda dem för andra och mer samhällsnyttiga ändamål.

Brist på gravplatser – ett stort samhällsproblem

Fenomenet att begrava sina anhöriga har sitt ursprung i religionerna, främst kristendomen, som i stor utsträckning uppmanar till just gravsättning. Eftersom Sverige i stor utsträckning varit kristet under flera århundraden så är det just gravsättning som gällt vid dödsfall. Men nu har det börjat bli trångt på kyrkogårdarna, bland annat i Göteborg. Där uppskattar man att kommunen inte har några gravplatser kvar efter 2030 om inget görs. Det är ett samhällsproblem att ta på allvar. Kommunen uppskattar att de behöver en yta på 30 hektar mark för att kunna tillgodose efterfrågan under en tid framöver och det är ytor som man inte trollar fram hur som helst. Därför finns även ett behov av alternativa sätt att ta farväl av anhöriga och dess kroppar förutom att gräva ner dem.

Ta hjälp av Lova begravningsbyrå

När en anhörig går bort vänder de flesta sig till en begravningsbyrå, såsom lova begravningsbyrå som finns på flera platser runt om i landet. Lova begravningsbyrå är, precis som många andra begravningsbyråer, en mångsidig byrå som kan hjälpa till med en mängd olika begravningar utifrån en mängd olika trosuppfattningar. Oavsett var man bor i landet och oavsett vilken trosuppfattning man har, kan alltså Lova begravningsbyrå hjälpa till att ordna med begravningen.

Alternativ till begravningar

Det är viktigt att försöka hitta alternativ till de traditionella begravningarna då det råder brist på gravplatser. Oavsett vilken religion man har, bör man alltså överväga om man kan tänka sig en annan form av förvaring av den döda kroppen än på det traditionella viset. På så vis kan alla hjälpas åt att minska trycket på kyrkogårdar och befintliga gravplatser. Ett vanligt alternativ är ju kremering där den döda kroppen bränns och blir till aska. Askan kan sedan spridas ut eller sättas i jorden. En urna med aska tar betydligt mindre plats än en hel grav och är därför ett smidigt alternativ. Men nu finns andra alternativ, åtminstone i USA, för den som fortfarande vill behålla lite av den där ”av jord är du kommen och av jord ska du åter bli”- känslan. Med hjälp av en speciellt utformad kroppsdräkt, bryts kroppen ner snabbare och hjälper på så vis naturen att bryta ner kroppen. Det är ännu inte en godkänd metod i Sverige, men om fler önskar den typen av begravningar så kanske det kan komma att bli lagligt även här. Kremering är än så länge ett väldigt smidigt alternativ och oftast billigare också. Det är dock viktigt att känna till att man inte får hälla ut aska från kroppar hur som helst och man måste därför ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.