Publicerad den

Ta reda på allt viktigt om nyheter och samhälle

Många kommer enkelt att tänka på olika saker när det gäller nyheter och samhälle. Det är inte konstigt, då det lämnar mycket utrymme för att tolka ibland.

Vad är samhälle och nyheter?

För att på något sätt kunna förstå vad de här ämnena handlar om måste man försöka tyda begreppen. Det är inte enkelt, då nyheter kan vara vad som helst, medan samhälle är ett brett begrepp. Men enkelt förklarat är nyheter något nytt som händer. Inom media brukar det beskriva händelser som har extra stor betydelse för samhället i någon form.

Ordet har under senare år fått en väldigt viktigt betydelse inom media och nyhetsrapportering, då det är dit många kopplar det. Men en nyhet behöver nödvändigtvis inte enbart vara stor nog för att få plats på en förstasida hos ett stort nyhetsbolag. Istället kan det handla om helt nya saker, som att ens bästa vän ska flytta. Det är en form av ny information som någon inte visste innan.

Går det att på något sätt koppla vikten av nyheter till samhället? Ja, och det på flera sätt, beroende hur man vill se på det. Dels är nyheterna centrala i det moderna samhället. Med möjlighet att skicka ut flashnotiser i realtid, som når miljontals människor direkt i deras vardag, kan en nyhet förändra livet för mängder av människor. Till exempel genom ökad förståelse för något som har hänt, eller rädsla.

Nyheter och dess makt

Alla människor behöver inte reagera på samma sätt på ny information. Det är däremot väldigt vanligt att det åtminstone finns några tydliga reaktioner som större grupper har gemensamt. Av den anledningen anses nyhetsbolag, till exempel tidningar, sitta på en väldigt stor makt. Det säga att media även brukar anses vara den fjärde statsmakten i många fall. Åtminstone i moderna demokratier och samhällen.

Vad beror det på? En anledning kan ses som nya problem relaterade till alternativ media. Här finns det – hos ett antal företag och privatpersoner – ett syfte att försöka skrämma folk eller på något sätt sprida propaganda. Det här är något som enkelt görs genom nyheter. Ett effektivt sätt är att medvetet sprida falska uppgifter, eller åtminstone delvis vrida om sanningen, för att skapa en viss känsla hos människor.

Det kan till exempel handla om att en alternativ nyhetssida vinklar sina artiklar i syfte om att få folk tro att samhället är farligare. Att det finns grupper i landet eller världen som vill vanliga människor illa. Men det går också att göra det mer subtilt. Till exempel genom att medvetet lägga fokus på vissa typer av nyheter än andra. Att ständigt lägga fokus på de tråkiga nyheterna gör att utvecklingen i ett land kan framstå som annorlunda för delar av befolkningen.

Publicerad den

Vad gör en nyhet bra?

Nyheter kan vara väldigt olika när det gäller kvalitativ nivå. Men finns det något grundläggande som gör en bra nyhet?

Nyheter som blir bra

Generellt är det svårt att peka ut något enskilt som måste finnas för att göra en nyhet bra. Det är uppenbart att det finns ett antal komponenter som förvandlar information till en intressant nyhet. När Expressen står för sin nyhetsrapportering görs det till exempel av en rad orsaker.

Vad och vilka är då de viktigaste anledningarna till att något kan bli en bra nyhet, oavsett om det är i Sverige eller i ett annat land? En central del är att nyheten på något sätt ska kunna vara i allmänintresse. Vad som är av intresse för allmänheten är dock svårt att konkretisera. Det kan handla om olika ämnen, men vissa viktigare än andra.

Nyhetssajter delar upp sina nyheter i åtminstone tre kategorier: Allmännyheter, sportnyheter samt kultur- och/eller nöjesnyheter. Att det produceras betydligt mer nyheter nu än tidigare är ett faktum, och det har sina effekter.

Beroende på medietyp

Något som också spelar stor roll är vilken typ av media det handlar om. Tidningar är ett bra exempel på hur nyheter sorteras ut efter olika kategorier. Många av sajterna väljer att tydligt dela upp var man kan läsa om olika saker. Varför sker det på det sättet? En anledning är att alla nyheter helt enkelt inte är lika intressanta för alla.

Låt oss försöka jämföra vilka typer av nyheter som är intressanta för olika typer av personer. Först görs det genom att använda sig av allmännyheterna. Det här är nyheter som kan inkludera politik och saker som sker i samhället. Till exempel om det sker ett inbrott eller ett bankrån så klassas det som en allmännyhet. Just politik behöver nödvändigtvis inte vara något som alla är intresserade av, men det har ändå en allmännytta. Framför allt om man jämför med andra teman.

En fotbollsmatch kan vara intressant för nästan fler än de som gillar politik, men det är å andra sidan inget som tillhör allmännyttan. Samma sak gäller för skvaller inom kändissfären, vilket är nyheter som tillhör kategorin nöje. Av den anledningen kan det också vara viktigt att dela upp nyheter, för att göra de så bra som möjligt, för dem som faktiskt vill läsa om det.

Publicerad den

Styrs samhället av nyheter?

Det finns många teorier om vilka som styr samhället. En av de modernaste teorierna är att nyheter kan styra samhället. Men hur fungerar det i så fall?

Media är en statsmakt

Det har länge sagts att tidningar och annan media tillhör den så kallade fjärde statsmakten. Men när det statsvetenskapliga begreppet myntades var det i ett annat syfte. Man menade då på att media kontrollerade de övriga statsmakterna, vilket gjorde deras arbete väsentligt för att upprätthålla en modern demokrati. Tanken var att utan media som kontrollerade vad politiker och rättsväsende gjorde, var det inte möjligt att garantera att samhället fungerade helt rätt.

Men den moderna teorin för hur media påverkar samhället är annorlunda. Den grundar sig framför allt i nyheterna. Men hur skulle det fungera konkret? Tanken är att beroende på nyhetsrapporteringen förändras synen på vissa politiska frågor i Sverige.

Ett konkret exempel gäller migrations- och kriminalpolitik. Det här är i dagsläget en av de viktigaste frågorna för många väljare, enligt media. Men hur har det blivit så? Vissa menar att det är media, tillsammans med i synnerhet alternativ media och politiska partier, som styr nyhetsrapporteringen. Till exempel: vill man antyda att invandring är ett problem, går det att göra utmärkt genom att rapportera om att det ständigt skjuts i förorterna.

Här har dock många åsikter delat varandra. En del menar att det faktiskt är ett måste att rapportera om skjutningarna, vilket dock många är överens om. Åsikterna som delar är dock hur rapporteringen förekommer. Bland annat genom en massvis rapportering som får det att framstå som ett större problem än vad det kanske är. Oavsett vad olika personers åsikter säger framhäver det poängen att nyheter delvis kan styra samhällen.

Publicerad den

Hur är samhället i Sverige?

Det är inte enkelt att beskriva exakt hur samhället i Sverige fungerar alla gånger. Men det finns vissa saker att tänka på.

Så fungerar det svenska samhället

Generellt brukar Sverige beskrivas som ett av de mest välutvecklade länderna i världen, till exempel genom demokrati index, men även andra undersökningar. Dessutom brukar det svenska samhället beskrivas som väldigt komplext, om än av positiva anledningar.

Men vad är det som gör samhället i Sverige så utvecklat, och hur fungerar det egentligen? De sociala trygghetsnäten är några av de funktioner i samhället som fungerar mycket väl. Om människor hamnar i problem finns det samhällsnyttiga instanser som skyddar invånarna på ett sätt eller annat.

Även infrastrukturella åtgärder, eller utbildning. Hur en kommun fungerar, med en tydlig byråkrati och plan för hur medborgarna ska kunna agera, eller få hjälp, är ett direkt tecken på hur samhället i Sverige är väldigt långt utvecklat i många frågor. Jämför man med flera andra länder i världen, framför allt dem som ligger utanför västvärlden eller andra i-länder, finns det några tydliga skillnader. Något som gör att samhällen där inte är lika utvecklade som i bland annat Sverige.

Publicerad den

Hur är samhället i världen?

Det svenska samhället är långt utvecklat på många punkter. Men hur ser det egentligen ut i andra länder?

Olika nivåer över världen

Det går inte att komma undan det faktum att olika samhällen ser olika ut, beroende på var i världen de är. Enligt den sociologiska vetenskapen kan ibland samhällen beskrivas som länder. Det vill säga ett territorium med en regering, rättsväsende och polisiär makt. Det här är några av de absolut viktigaste grundkraven för samhällen, men därefter kan det skilja sig dramatiskt åt.

Ett samhälle kan innefatta alla de grundläggande kraven utan att ens vara en demokrati. Samtidigt kan det också vara en demokrati men en svag sådan. Faktorerna som påverkar om ett samhälle är starkt eller inte är många. Dessutom kan de vara godtyckliga, det vill säga att olika människor anser att olika faktorer är olika viktiga. Men det man vet är att till exempel ett starkt rättsväsende är viktigt för ett samhälle. Har ett land civila domstolar som är demokratiska, öppna och opartiska – det vill säga att de följer landets lagar utan att påverkas av yttre faktorer – är det ett tecken på ett sunt samhälle.

Publicerad den

Nyheter i Sverige

Vad är det som gör att nyheter blir just nyheter? Här görs ett försök att förklara vad som är centralt när man pratar om just nyheter i Sverige.

Sverige och nyheter

Ny information finns det oftast gott om, väldigt gott om. Allt det här är i praktiken nyheter, då det är ny fakta som kommer fram. Men vad är värt att skriva om i till exempel en tidning? Vad Expressen eller en annan stor nyhetssajt väljer att ta upp grundas ofta i allmänintresset. Det är generellt ganska svårt att entydigt säga vad som är intressant för allmänheten att läsa, titta eller lyssna på.

Men sådant som på ett eller annat sätt påverkar alla i landet är ett konkret exempel på det. Politiska beslut är inte alltid roliga att läsa om, men de påverkar människor i landet, vilket gör att de därmed tillhör allmännyttig information, som nyhetsbolag bör rapportera om.

Sedan kan medierna själva välja vad de vill rapportera och inte rapportera om. Det är bra att veta om att tidningar till exempel generellt sett har två delar. Det är dels nyheter, där rapportering ska ske neutralt för att berätta för samhället vad som händer. Sedan finns ledarsidor och debattforum, där tidningen själv väljer vilka som ska släppas igenom. Det här kan göras med eftertanke. Till exempel kan Aftonbladets ledarsida bestämma själva vilka de vill släppa fram. Genom att göra det här kan Aftonbladet och andra medier styra debatten dit de vill, samt om ämnen de prioriterar mer.

Publicerad den

Nyheter i världen

Hur fungerar nyheter i världen? Då det handlar om många länder gäller det att veta hur olika nyhetsbolag fungerar beroende på var i världen de huserar.

Inte likadant överallt

Det är uppenbart att nyhetsbolag i USA inte fungerar likadant som i Kina, eller att svenska nyhetsbolag inte fungerar likadant som i Argentina. Men vad är det som påverkar hur ett nyhetsbolag faktiskt styrs? Det är viktigt att se över korruptionen i ett samhälle för att förstå hur det fungerar. Om ett land är korrupt är det viktigt att veta om vilka som äger en nyhetssida. Är det en rik person, som även har politisk makt, kan det förekomma nyhetsrapportering som medvetet vinklas för att påverka, eller skydda andra personer.

I världen är det inte helt uppenbart att alla nyhetsbolag är fria och neutrala. Därför är det något som många måste ha med sig när de läser nyheterna. Om man vet med sig att ett bolag ägs av korrupta personer, eller åtminstone i ett korrupt land, gäller det att se på nyheterna på ett annat sätt. Man behöver inte tro att allt är lögner, men man kan inte heller blint tro på allt som skrivs.