Publicerad den

Alltfler i samhället satsar på cirkulär ekonomi

Det är ingen nyhet att miljöhotet är den största utmaningen som samhället står inför. Detta gäller inte bara nationellt utan även internationellt. Medvetenheten hos folk överlag har dock ökat och det finns mycket samhället kan göra både på nationell och individuell nivå.

Spara naturens resurser

Med enkla medel är det möjligt för hushållen att dra ned på sin konsumtion och framför allt lyxkonsumtion i form av nya bilar och dyr elektronik. Det är bättre för miljön att satsa på en bättre begagnad hybridbil eller en elbil. Du kan köp begagnade bilarna från Holmgrens bil som är en av många återförsäljare av begagnade bilar. Här kan du hitta fina bilar med låg bränsleförbrukning till rimliga priser.

Genom att undvika slit och släng-samhället satsar vi nu mer på det som kallas cirkulär ekonomi. Detta handlar om att människor återanvänder och återvinner i så stor utsträckning som möjligt istället för att köpa nytt och kassera, vilket utgör ett lyft för andrahandsmarknaden.

Direktiv på regeringsnivå

I januari 2023 gick det även att läsa om en nationell strategi för cirkulär ekonomi på regeringen.se. Denna omställning ska dessutom bidra till att nå klimatmålen i Agenda 2030. Den som vill läsa mer kan ladda ner hela strategin som finns tillgänglig i PDF-format. Regeringen vill främst satsa på cirkulära och giftfria kretslopp när det gäller materialproduktion där det finns en hel del miljövinster att hämta. Som privatperson kan du börja med att se över dina köpvanor och dra ner på lyxkonsumtionen.