Publicerad den

Kundrelationer i nyhetsföretag

Om du arbetar i ett företag som sysslar med nyheter på något område vet du säkert hur viktigt det är att ha en bra relation till kunderna. Företag har sedan en längre tid tillbaka använt sig av olika system och digitala stöd för att underlätta i kundkommunikationen. När det gäller tidningsvärlden är det viktigt att locka ett större antal prenumeranter som finansierar journalistik av hög kvalitet.

Genom att vända dig till Lime Technologies kan du hitta pålitliga CRM-system som underlättar i arbetet med att hålla goda kundrelationer. CRM står för ”Customer Relationship Management” och är en teknologi som stöttar företag i hela livscykeln vad gäller kunderna. Lime Technologies har tre decenniers erfarenhet i att utveckla CRM-system. Ett CRM kan anpassas helt efter företagets egna behov, med historik, kontakter och att göra-listor. Den stora flexibiliteten gör systemet användbart även i företag som är verksamma inom nyhetsbranschen. Systemet kan integreras med många andra företagssystem, vilket ger en bra helhetsbild över affärer, projekt, prenumeranter och annat viktigt. Det kan vara tidskrävande att hitta nya prenumeranter, särskilt om ditt nyhetsföretag saknar struktur. Därför har Lime Technologies skapat ett verktyg som har många bra funktioner för både CRM och sälj. Systemet har lösningar för alla yrkesroller, oavsett om det gäller personal inom support, marknadsföring eller annat. Med Lime Marketing går det att bygga bra kundrelationer och följa upp pågående kampanjer.

Vikten av många prenumeranter

För att en tidning ska kunna bli framgångsrik och leverera granskande journalistik av hög kvalitet behöver tidningen ha många betalande prenumeranter. Dagens Nyheter har fått en ökning i mängden läsare under de senaste åren. Förra året passerade tidningen 250 000 digitala prenumeranter, vilket gjorde publikationen till den tidning som hade flest prenumeranter av Sveriges samtliga tidningar.