Publicerad den

Laga trasiga tänder med tandimplantat

Det finns många fördelar med att ta hand om och vårda dina tänder. Förutom att du blir mer nöjd med ditt utseende, så är det också viktigt för din fysiska hälsa med god tandhygien. Att ha trasiga eller borttappade tänder kan ha en negativ inverkan på ditt mående.

Skaffa tandimplantat

Om du har en eller flera trasiga tänder är det klokt att laga dem. När en tand har blivit så trasig att den inte längre går att laga, så måste man antingen skaffa tandimplantat eller dra ut tanden. Tandimplantat innebär att man ersätter den trasiga eller saknade tanden med en ny tand. Trasiga tänder och gluggar har både påverkan på utseendet och ditt välmående. Därför är det klokt att uppsöka en tandvårdsklinik för att få professionell hjälp. På Södermalm i Stockholm har Södertandläkarna två tandkliniker. De har stor erfarenhet av både tandimplantat, kirurgi, lagningar, tandblekning och bettrehabilitering. Laga dina trasiga och saknade tänder med tandimplantat hos Södertandläkarna och investera i din framtida hälsa.

Fördelar med fina tänder i samhället

Det finns många fördelar med att vårda sina tänder, skaffa tandimplantat om det behövs och ta hand om sin munhygien. Först och främst handlar det om din hälsa. Forskning visar att det finns en korrelation mellan dålig tandhälsa och demens. Det är jätteviktigt att både borsta tänderna, använda tandtråd och regelbundet gå till tandläkaren. Om du har trasiga tänder eller gluggar bör du även ersätta dem med en ny tand, så att du verkligen kan tugga väl. Hur väl du kan tugga din mat påverkar även ditt mag- och tarmsystem.

För det andra har våra tänder en inverkan på hur andra uppfattar oss. När du träffar en person för första gången som har snygga vita tänder kommer du omedvetet uppleva den som fräsch och hälsosam. Att ha gulfärgade, oborstade eller trasiga tänder har dessvärre en negativ inverkan på vårt sociala liv. Det kan göra det svårare när du ska dejta, när du söker ett nytt jobb eller när du vill lära känna nya människor. Det tar helt enkelt lite längre tid, särskilt online där det visuella styr. Idag är det också helt onödigt att inte ha fräscha tänder. Du bör göra allt för att dina tänder verkligen ska må bra. Att inte tycka om sitt leende och sina tänder, för att de är trasiga, sitter dåligt eller inte är nog blekta, har även inverkan på hur du uppfattar dig själv. Många som är missnöjda med sina tänder vågar inte le så mycket som de skulle vilja. Tillhör du dem? Skaffat tandimplantat eller blek dina tänder. Så att du känner dig trygg med att le.

Tänderna som samhällsmarkör

I dagens samhälle har även tänderna blivit en slags samhällsmarkör. Rika och framgångsrika personer bleker ofta sina tänder. Oavsett blekning eller inte så har de inga trasiga tänder eller tänder som saknas. Dina tänder säger faktiskt väldigt mycket om dig. Om du vill in i en bransch där det finns mycket pengar kan det vara klokt att du ser till att dina tänder är ljusa och fina.

Publicerad den

Nyheter inom branding

Branding innebär att ett företag skapar ett varumärke, eller en historia kring sin identitet. Företaget vill att kunderna ska associera olika känslor med dess produkter och tjänster. För att stå ut från alla konkurrenter behöver också verksamheterna förnya sitt varumärke, och därför satsa på regelbunden rebranding.

Hos www.haypp.com/se finns ett stort utbud av snus i olika former, med särskild fokus på branding. Snusdosorna hos www.haypp.com/se har genomtänkt grafisk design och typsnitt, vilket gör dem lätta att känna igen. När en produkt har en snygg formgivning finns det en större chans att skapa en serie som fler kunder vill köpa, och att hela tiden ge ut spännande nyheter i sortimentet. Därför har leverantörerna till www.haypp.com/se valt att satsa på vackra produkter som kunderna minns.

Branding – från det gamla Egypten

Ett varumärke eller ett ”brand” på engelska särskiljer produkter från olika verksamheter. Bland nya varumärken inom snus hittar vi Velo och Klint, som kommer i flera olika smaker och grafiska utföranden. Genom att använda sig av branding kan snusföretagen särskilja sig från konkurrenterna och skapa lojalitet till sitt varumärke. Ursprunget till fenomenet branding kan spåras ända tillbaka till det gamla Egypten. Här började invånarna att märka sina kreatur, vilket utmärkte dem från varandra. Ett brännjärn användes för att bränna in en symbol i djurets skinn. Om någon stal ett djur kunde andra se vem det tillhörde. Med tiden började branding också att användas på fler saker, som olika produkter vilka lades upp till försäljning på marknaderna. Hit hörde kosmetika, oljor, vin och fisksås. Företeelsen branding har alltså en mycket längre historia bakåt i tiden än vad många känner till.

Nu i vår moderna tid används branding inom kommunikation och marknadsföring, vilket ger kunderna möjlighet att enkelt skilja olika konkurrerande produkter och tjänster åt. Målet är att skapa ett minne som stannar kvar länge i kundernas huvuden. Nyckelkomponenterna inom branding är varumärkets personlighet, kommunikation, lojalitet, identitet, produktdesign och strategier. Många företag ser idag branding som en av de få möjliga sätten att skapa en differentiering mellan produkterna. Varumärket är ett löfte till kunderna kring vad de kan förvänta sig, och kan innehålla både funktionella och emotionella fördelar.

Publicerad den

Vad innebär immaterialrättsbrott?

När det gäller rättsväsendet finns det en hel del begrepp som du säkert inte har full koll på. Inte minst termer som beskriver olika typer av brott. Immaterialrättsbrott är ett av dessa begrepp och är framför allt ett vanligt juridiskt tema inom företagsvärlden.

Här får du en närmare presentation över begreppet immaterialrättsbrott och vad det innebär.

Immaterialrättsbrott – ägande

Begreppet syftar till juridikens avdelning för äganderätt av diverse områden såsom varumärken, konst, böcker och uppfinningar. Det handlar alltså om en typ av skydd för dig som har skapat något unikt med syftet att ingen annan ska kunna utnyttja det för egen vinning.

När det handlar om immaterialrättsbrott består alltså brottet i att någon gör ett intrång i de rättigheter den ursprungliga ägaren har. Om exempelvis en person uppfinner en ny produkt som har unika egenskaper är det ett immaterialrättsbrott om någon kopierar samma sak. Den svenska polisen har en särskilt avdelning för att utreda immaterialrättsbrott.

Idag har de flesta moderna företag någon form av strategi för de interna immateriella rättigheterna. Det är viktigt att säkerställa ett tryggt skydd när nya produkter utvecklas eller innovativa lösningar tas i bruk.

Immaterialrätten skyddar kreativiteten

Den person eller det företag som skapar något nytt och unikt bör alltid registrera verket hos patent- och registreringsverket. PRV, som är myndighetens förkortade namn, hjälper innovativa kreatörer att ta hand om immateriella tillgångar. Från att registrera patent för begränsad tid och ge varumärkesskydd till att sprida information om upphovsrätt.

I takt med att den smarta tekniken blir allt viktigare inom företagande och entreprenörskap har PRV ökat arbetet mot immaterialrättsbrott. Här samarbetar myndigheten med polisen och inte minst när det gäller exempelvis illegal streaming, det vill säga spridning av upphovsrättsligt skyddat material. Det handlar alltså om att skydda upphovsrättspersoner mot att andra personer eller företag ska tjäna pengar på en produkt, tjänst eller uppfinning som de själva inte skapat.

Publicerad den

Bröstlyft i pressen

Skönhetsingrepp, bröstlyft och andra estetiska behandlingar har alltid varit ett omdiskuterat ämne. Inte minst i media där exempelvis bröstlyft ofta har blivit omskrivet i negativa sammanhang. Branschen har förändrats på senare tid och plastikkirurgiska ingrepp har aldrig varit mer säkra än de är idag. Därför är det lite orättvist för seriösa kliniker när pressen skriver generaliserande reportage.

Hur kommer det sig att skönhetsingrepp skapar sådan debatt? Har nyhetsmedia ett ansvar att inte skriva för engagerande om exempelvis bröstlyft?

Nya tider för plastikkirurgi

För inte länge sedan var riskerna med att göra ett bröstlyft större eftersom marknaden inte var lika reglerad som idag. Risken att stöta på en oseriös klinik eller obehörig plastikkirurg var mer påtaglig tidigare. Idag kan du däremot göra säkra bröstlyft på mångtaliga seriösa kliniker i Sverige. Det är alltid professionella plastikkirurger som utför ingreppen.

Moderna kliniker besitter inte bara förstklassig kompetens inom bröstlyft utan även en fördjupad teknisk kunskap. Metoder och tekniker har finslipats med åren och idag kan du lita på ett tryggt ingrepp här i Sverige.

Annat var det tidigare när debatten om bröstlyft var frekvent i media. På den tiden var det mesta som skrevs om bröstlyft eller andra skönhetsingrepp negativt. Fokus var på misslyckade operationer och än idag skriver media sällan om kvinnor som fått tillbaka självkänslan efter ett professionellt skönhetsingrepp.

Ett visst ansvar

Det ska samtidigt nämnas att media har ett ansvar i vad som förmedlas till olika målgrupper. Exempelvis är yngre läsare en riskgrupp när det gäller den här typen av information. Unga kvinnor som ännu inte vuxit klart eller som befinner sig i en känslig ålder kan lockas att göra bröstlyft utan något behov.

Som tur är tar majoriteten av dagens skönhetskliniker ett ansvar här genom att följa lagar och riktlinjer. Dessutom är konsultationen en viktig del av processen när ett kirurgiskt ingrepp ska genomföras. Där samtalar läkaren med personen i fråga med utgångspunkt i personens välbefinnande.