Publicerad den

Styrs samhället av nyheter?

Det finns många teorier om vilka som styr samhället. En av de modernaste teorierna är att nyheter kan styra samhället. Men hur fungerar det i så fall?

Media är en statsmakt

Det har länge sagts att tidningar och annan media tillhör den så kallade fjärde statsmakten. Men när det statsvetenskapliga begreppet myntades var det i ett annat syfte. Man menade då på att media kontrollerade de övriga statsmakterna, vilket gjorde deras arbete väsentligt för att upprätthålla en modern demokrati. Tanken var att utan media som kontrollerade vad politiker och rättsväsende gjorde, var det inte möjligt att garantera att samhället fungerade helt rätt.

Men den moderna teorin för hur media påverkar samhället är annorlunda. Den grundar sig framför allt i nyheterna. Men hur skulle det fungera konkret? Tanken är att beroende på nyhetsrapporteringen förändras synen på vissa politiska frågor i Sverige.

Ett konkret exempel gäller migrations- och kriminalpolitik. Det här är i dagsläget en av de viktigaste frågorna för många väljare, enligt media. Men hur har det blivit så? Vissa menar att det är media, tillsammans med i synnerhet alternativ media och politiska partier, som styr nyhetsrapporteringen. Till exempel: vill man antyda att invandring är ett problem, går det att göra utmärkt genom att rapportera om att det ständigt skjuts i förorterna.

Här har dock många åsikter delat varandra. En del menar att det faktiskt är ett måste att rapportera om skjutningarna, vilket dock många är överens om. Åsikterna som delar är dock hur rapporteringen förekommer. Bland annat genom en massvis rapportering som får det att framstå som ett större problem än vad det kanske är. Oavsett vad olika personers åsikter säger framhäver det poängen att nyheter delvis kan styra samhällen.