Tag Archives: Stockholm

Högdalens vård- och omsorgsboende nominerat till Stockholms Stads kvalitetspris

Det Caremadrivna äldreboendet Högdalens vård- och omsorgsboende är nominerat till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2012. Boendet har ett långtgående och välutvecklat kvalitetsarbete, något som gett resultat som syns i  såväl våra egna kvalitetsundersökningar som i Socialstyrelsens brukarundersökning. Och det omfattande kvalitetsarbetet fortsätter i oförminskad takt.

Stockholms Stads kvalitetspris är instiftat med syfte att höja kvaliteten i olika verksamheter som drivs eller finansieras av Stockholms stad. Det utses vinnare i olika klasser, varav äldreomsorg är en. För att kvalificeras till Kvalitetsutmärkelsen måste ett gediget förarbete göras.

Prisutdelningen sker i Stockholms Stadshus den 20 november och vi håller självklart tummarna för Högdalens vård- och omsorgsboendes  verksamhetschef Lea Ekholm och hennes ca 170 medarbetare.

Carema Care rekryterar ny verksamhetschef till Linnégården

Carema Care rekryterar Linda Wetterberg som verksamhetschef till Linnégården på Östermalm i Stockholm. Rekryteringen är en av åtgärderna i den utvecklingsplan för Linnégården som tagits fram tillsammans med Östermalms Stadsdelsförvaltning.

Carema Care arbetar fokuserat med åtgärder på Linnégården för att förbättra verksamheten och miljön för både boende och medarbetare. Ett led i arbetet är rekryteringen av Linda Wetterberg som går in i rollen som verksamhetschef den 19 mars. Linda Wetterberg är legitimerad sjukgymnast och kommer närmast från Hemmet för gamla i Enskede där hon arbetat som biträdande verksamhetschef i 2 år.

– Jag ser fram emot att börja på Linnégården och att samarbeta med alla erfarna och duktiga kollegor som finns där. För mig är öppenhet och högt i tak en självklarhet och jag känner mig övertygad om att vi kommer att ha bra förutsättningar för det. Detta gäller även våra beställare: jag vill också ha en kontinuerlig dialog med kommunen för att uppnå ett samarbete grundat på öppen kommunikation och förtroende, säger Linda Wetterberg.

Linda brinner för arbetet med vården och omsorgen om våra äldre och vill arbeta för en individuellt anpassad omsorg som utgår från det friska i varje människa.

– Carema Care och Östermalms stadsdel har samma mål: att arbeta för att de boende får en trygg vård och omsorg av högsta kvalitet. Vi ska stötta våra äldre att ha en god och innehållsrik tillvaro i trygg miljö. Vi ska se det friska och starka i varje människa och ge individuell omsorg. För att det ska kunna ske måste vi lära känna våra boende – det är viktigt för mig, säger Linda.

På Linnégården finns 86 boendeplatser och drygt 100 medarbetare. Förutom rekryteringen av Linda Wetterberg har Carema Care inrättat nya tjänster som enhetschefer, samordnande sjuksköterska och bemanningsadministratör på Linnégården.

– Vi är mycket glada över att Linda börjar på Linnégården. Hon har både breda och djupa erfarenheter från omsorgsyrket samt goda ledaregenskaper. Åtgärderna på Linnégården är positiva såväl för boende som närstående och medarbetare, säger Ulla Wennström, regionchef på Carema Care.